درهم ولی شاد

اینجا همچی درهمه

سهراب
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز ۳ فروردین ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: شعر

 

 

ماه

رنگ تفسیر مس بود

مثل اندوه تفهیم بالا می آمد

سرو

شیهه بارز خاک بود.

کاج نزدیک

مثل انبوه فهم

صفحه ساده فصل را سایه می زد.

کوفی خشک تیغال ها خوانده می شد.

از زمین های تاریک

بوی تشکیل ادراک می آمد.

دوست

توری هوش را روی اشیا

لمس می کرد.

جمله جاری جوی را می شنید،

با خود انگار می گفت :

هیچ حرفی به این روشنی نیست.

من کنار زهاب

فکر می کردم :

امشب

 راه معراج اشیا چه صاف است !

                                            

  " سهراب سپهری"