درهم ولی شاد

اینجا همچی درهمه

نظریه
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ٢۸ فروردین ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: آزاد


نظر جالب یک ریاضیدان درباره زن و مرد


 روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند.


 جواب داد:....


 اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1


 اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم=10....


 اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100


 اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =1000


 ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست ، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.